Nasjonale turistveger - Lofoten

Oppdragsgiver:

Sted:

År:

Prosjekttype:

Team:

Det storslåtte landskapet trekker til seg et stort antall besøkende, både turister og lokale, men dagens fasiliteter ved Hauklandstranda strekker ikke til. Prosjektet foreslår et samlende bygg som legger til rette for aktiviteter og opplevelser i tilknytning til stranden. En åpen takoverdekking knytter sammen de ulike funksjonene, kafé, toaletter, garderobe, kajakk-, sykkel- og utstyrslagring. Det legges vekt på bestandige materialer, og den ytre strukturen er planlagt i hvit betong, mens veggene i kjernen er kledd i kobber. Bålplassen består av tilskårne granittsteiner fra området, og danner et midtpunkt i bygget.

Statens vegvesen

Hauklandstranda, Vestvågøy

2016

Prekvalifisert konkurranse

Atle Leira, Håkon Matre Aasarød, Geir Nummedal & Espen Dietrichson