To boliger, Oslo

Oppdragsgiver:

Sted:

År:

Prosjekttype:

Boligene er planlagt for en ubebygd tomt i Oslo. Det er flere store trær på tomten som beholdes og som sammen med det hellende terrenget legger føringer for plasseringen og utformingen av husene. Adkomstsituasjonen og tilpasningen til terrenget gjør at inngangsparti og pålagte p-plasser kan legges i carport i midtre etasje. I underetasjen får stue og kjøkken direkte utgang til hagen og den syd-vestvendte delen av eiendommen.

 

Privat

Oslo

2016 - 17

Direkte oppdrag, skisse

ARKITEKT ATLE LEIRA