Praksis

Arkitekt Atle Leira MNAL er utdannet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), uteksaminert i 2009, og ble som student tildelt utmerkelser både i Norge og internasjonalt.

 

Med bakgrunn fra Reiulf Ramstad arkitekter og Crux arkitektur har Leira deltatt i flere profilerte og premierte prosjekter og konkurranser, og har opparbeidet prosjekteringskompetanse innenfor alle prosjektfaser.

 

Egen praksis ble etablert i Oslo i 2014, med fokus på små og middels store prosjekter. Team Thule, bestående av arkitekt Atle Leira, arkitekt Håkon Matre Aasarød, landskapsarkitekt Geir Nummedal og kunstner Espen Dietrichson, ble samme år prekvalifisert som ett av åtte team for nye prosjekter i Statens vegvesens satsning Nasjonale turistveger.

 

Leira har erfaring som diplomveileder og ekstern sensor for masterkurs ved AHO, og er for tiden engasjert som universitetslektor og underviser parallelt med egen praksis.

 

Arkitekt Atle Leira AS har sentral godkjenning innen følgende fagområder:

 

• Ansvarlig søker, tiltaksklasse 2

• Ansvarlig prosjekterende arkitektur, tiltaksklasse 2

• Ansvarlig prosjekterende utearealer og landskapsutforming, tiltaksklasse 1