Jellingstenene

Oppdragsgiver:

Sted:

År:

Prosjekttype:

Runestenene i Jelling er utsatt for slitasje og forvitring som følge av vær, vind og besøkendes nysgjerrighet, og har behov for beskyttelsesfasiliteter. Prosjektet lanserer en bevaringsstrategi med utspring i hvordan rav har bevart skapninger i millioner av år. Stenene foreslås innstøpt i beskyttende epoxyblokker. Den enkle og dristige løsningen løser alle tekniske krav, blant annet minimal fundamentering og kontrollert beskyttelse. Løsningen gir samtidig en forhøyet og verdig fremheving av stenene.

 

Kulturarvsstyrelsen, Danmark

Jelling, Danmark

2010

Åpen konkurranse

ARKITEKT ATLE LEIRA