Bjorli stasjon, Lesja

Oppdragsgiver:

Sted:

År:

Prosjekttype:

Team:

Bjorli er en viktig stasjon langs den historiske Raumabanen. Det foreslås en helhetlig løsning for å betjene de ordinære reisende hele året, og samtidig de mange turistene som tar turen opp Romsdalen i høysesongen. I området finnes flere historiske bygninger og elementer knyttet til tidligere drift og damptog, slik som vanntårn, dreieskive og de gamle banevokterboliger. En sentral del av prosjektet er å vise frem dette. Den nye gangbroen sørger for trygg sporkryssing og bringer de besøkende opp i høyden for å beskue området. Perrongområdet oppgraderes med venterom, toaletter og overdekkede venteplasser under slanke betongtak, det hele med et uttrykk som kan bidra til stedets og banens særpreg.

Jernbaneverket

Bjorli, Lesja

2016

Parallelloppdrag

Atle Leira og Resell arkitektur AS v/Olav Resell