To boliger, Oslo


Oppdragsgiver: Privat
Sted: Oslo
År: 2016-17
Prosjekttype: Skisseprosjekt

Boligene er planlagt for en ubebygget tomt i Oslo. Det er flere store trær på tomten som beholdes og som sammen med det hellende terrenget legger føringer for plasseringen og utformingen av husene. Adkomstsituasjonen og tilpasningen til terrenget gjør at inngangsparti og pålagte p-plasser kan legges i carport i midtre etasje. I underetasjen får stue og kjøkken direkte utgang til hagen og den syd-vestvendte delen av eiendommen.