PAVILJONG VED KANALEN


Oppdragsgiver: Privat
Sted: Bandak, Telemark
År: 2013
Prosjekttype: Skisseprosjekt

Prosjektet tar i bruk et uutnyttet areal i nær tilknyning til eksisterende sports- og lekearealer ved vannkanten. Paviljongen tilbyr et sted for dans, fest og forsamling. Takoverdekningen bæres av et knippe søyler og en kjerne som inneholder garderobe- og toalettfasiliteter. Takkonstruksjonen er et stålskrog med en reflekterende kobberhimling, som i kombinasjon med belysning og refleksjon fra vannet gir et lysspill under taket.