NASJONALE TURISTVEGER - SENJA


Oppdragsgiver: Statens vegvesen - Turistvegseksjonen
Sted: Mefjordvær, Senja
År: 2014
Prosjekttype: Prekvalifisert konkurranse
Team: Team Thule v/Atle Leira, Geir Nummedal, Håkon Aasarød & Espen Dietrichson

Prosjektet tar utgangspunkt i stedets historie og er en fortolkning og videreføring av lokal bygningskultur. Bygget tilbyr praktiske funksjoner og et åpent møtested for både lokalbefolkning og tilreisende. Tomten ligger i forlengelsen av hovedgaten i fiskeværet Mefjordvær, og er utgangspunktet for turer i de omkringliggende fjellene. Herfra anlegges en forbindelse til en av de mest brukte turstiene. Rekkverk og sikring langs stien oppgraderes, og det gjøres landskapsreparasjoner i nærområdet.