BJORLI STASJON, LESJA


Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Sted: Bjorli, Lesja
År: 2016
Prosjekttype: Parallelloppdrag
Team: Arkitekt Atle Leira og Resell arkitektur AS

Bjorli er en viktig stasjon langs den historiske Raumabanen. Det foreslås en helhetlig løsning for å betjene de ordinære reisende hele året, og samtidig de mange turistene som tar turen opp Romsdalen i høysesongen. I området finnes flere historiske bygninger og elementer knyttet til tidligere drift og damptog, slik som vanntårn, dreieskive og de gamle banevokterboliger. En sentral del av prosjektet er å vise frem dette. Den nye gangbroen sørger for trygg sporkryssing og bringer de besøkende opp i høyden for å beskue området. Perrongområdet oppgraderes med venterom, toaletter og overdekte venteplasser under slanke betongtak, det hele med et uttrykk som kan bidra til stedets og banens særpreg.